Sunday, October 17, 2010

Orang yang bahagia itu akan selalu...
......menyediakan waktu untuk membaca kerana membaca itu sumber hikmah.
.....Menyediakan waktu untuk tertawa kerana tertawa itu muzik jiwa.
.....Menyediakan waktu untuk berfikir kerana berfikir itu pokok kemajuan.
.....Menyediakan waktu untuk beramal kerana beramal itu pangkal kejayaan.
.....Menyediakan waktu untuk bersenda kerana bersenda itu akan membuatkan muda selalu.
.....Dan menyediakan waktu untuk beribadat kerana beribadat itu adalah ibu segala ketenangan jiwa…

No comments:

Post a Comment