Monday, October 18, 2010

MUTIARA HATI....

Ibrahim bin Adhm terkenal sebagai seorang yang zahid. Kata-katanya penuh dengan hikmah dan selalu dijadikan pedoman orang-orang yang mendekatakan diri kepada Allah. Pernah suatu ketika seorang muslim datang kepadanya meminta kepada beliau, "Wahai Ibrahim, berilah kami wasiat agar seluruh kehidupan kami bermanafaat!". Maka Ibrahim Al-Adham menjawab:


1. Jika engkau melihat orang-orang sibuk dengan dunia,
maka sibukkanlah dirimu dengan akhirat.

2. Jika engkau melihat orang-orang sibuk dengan memperindah
penampilan fizik maka sibukkanlah dirimu dengan memperindah
dan mempercantikkan batinmu.

3. Jika engkau melihat orang-orang sibuk mengurus perkebunan
maka sibukkanlah dirimu dengan memakmurkan kuburan.

4. Jika engkau melihat orang-orang sibuk mengabdikan diri kepada
sesama manusia, maka sibukkanlah dirimu dengan mengabdikan
diri kepada Rabbul Alamin.

5. Jika engkau melihat orang-orang sibuk mengatakan aib orang lain,
maka sibukkanlah dirimu dengan keburukan dirimu sendiri.

6. Jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai taman pertanian yang
akan menghantarkan engkau ke pohon raya di akhirat kelak.

No comments:

Post a Comment