Sunday, October 17, 2010

..."Ketahuilah wahai manusia!, Sesungguhnya nafsu yang memerintahkan kejahatan itu lebih memusuhimu daripada iblis..."

...Watak nafsu adalah berasa aman,
berlengah-lengah, bersuka-suka dan malas.
Setiap rayuannya adalah batil dan palsu belaka...

...Ingat!, Nafsu adalah berhala.
Barangsiapa yang menuruti nafsu
bererti menyembah berhala.
Orang yang menyembah Allah,
dialah orang yang mampu menahan nafsunya...

..."Sesungguhnya mengekang nafsu itu lebih sulit
daripada membuka sebuah kota sendirian...

No comments:

Post a Comment