Sunday, October 17, 2010

..SIFAT SIFAT MAHMUDAH...

.. Taubat (Bersihkan hati)

.. Khauf
(takut kepada Allah)

.. Zuhud
(menggunkan nikmat dunia sekadar yang perlu)

.. Syukur
(memuji setiap nikmat daripada Allah)

.. Ikhlas
(setiap perbuatan diniatkan untuk keredhaan Allah)

.. Tawakal
(menyerah diri sepenuhnya kepada Allah)

.. Muhabbah
(sentiasa ingat kepada Allah)

.. Redha
(tenang hati terhadap apa yang datang dari Allah)

.. Zikrulmaut
(sentiasa ingat mati dan perlengkapkan diri untuknya)

No comments:

Post a Comment