Monday, May 28, 2012

Cinta dan Kasih Sayang Allah buat hambanya...

Kebanyakkan umat Islam hari ini, ingin lari dan Allah atau menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah amat hampir kepada semua orang muslim cuma kita yang tidak mahu merenung, memerhati dan menghayati setiap sesuatu yang diberikan kepada kita. Antara pengalaman yang boleh kita renung sebagai menunjukkan kasih sayang Allah dan hampirnya Allah kepada kita supaya boleh dijadikan iktibar dan mungkin juga pernah berlaku dalam kehidupan kita dahulu, aitu:
1.Ada orang yang berdosa, segena dikabulkan o!eh Allah doanya Ada doa yang ditunda sesuai dengan kegunaan dar kemantapannya.
2.Ada pula doa yang dialihkan seperti tenhindarnya seseorang atau ahli keluaRga dan bahaya, keRugian, bencana, fitnah dan kematIan.
3. Ada orang berharap mendapat harta benda yang melimpah .kekayaan, tetapi Allah kunniakan anak yang soleh kenana jika diberi harta atau kekayaan kepada seseorang itu mungkmn akan lupa daratan.
4.Ada oRang yang minta kedudukan atau pangkat, tetapi Allah alihkan kepadanya menjadi orang yang berilmu pengetahuan kerana jika pangkat yang dikejar akan mendatangkan kesombongan
5. Ada orang yang ditimpa kesusahan dan tiada orang tidak ingin membantunya, tetapi Allah datangkan pertolongan-Nya melalui banyak lagi, perkara yang menunjukkan betapa hampirnya Allah kepada manusia dan tiada halangan yang menyekat hubungan itu.
Sejauhmanakah kita berusaha untuk mendekatkan diir kita kepada Allah tanpa meletakkan sebarang syarat dan berupaya menahan godaan nafsu yang sentiasa membendung diri manusia daripada mencari kebenaran dan hidayah Allah.
Jangan sampai nyawa hampir terkorban, barulah kita ingin kembali kepada keinsafan.

Kenapa penlu tunggu hingga saat yang kita ingin tentukan? Pupuklah rasa cinta kepada Allah tanpa bertangguh-tangguh kerana kita akan berhadapan dengan Pencipta kita bila masanya kita dipanggil dan dihadapkan ke hadapan-Nya. Tiada apa yang boleh membantu kita kecuali amalan yang sudah kita tanam di dunia dan hasilnya akan kita tuai di akhirat. Berpadalah dengan dunia dan rebutlah kasih sayang Allah dengan kemampuan diriagar tenselamat kita di dunia dan akhirat.

No comments:

Post a Comment