Wednesday, December 8, 2010

Membina Sahsiah Cemerlang...


Motivasi dari sebatang lilin

Sebatang lilin, apabila dinyalakan, cahayanya berguna untuk menerangi kegelapan.

Sebatang lilin sanggup mengorbankan fizikalnya hanya untuk memberi ruang pada api supaya terus menyala.

Anda akan mendapat motivasi daripada lilin apabila Anda menterjemahkan pengorbanan lilin tu kepada diri Anda.

Terangi hidup orang lain dengan memberikans sesuatu yang berguna, memberi panduan, nasihat, dorongan untuk maju ke depan.

Sinar motivasi Anda akan kekal menyala apabila Anda banyak mendahulukan orang lain di sekeliling Anda.

Orang-orang berjaya seperti Steve Jobs lebih banyak mendahulukan kepentingan orang lain.

Mereka mencipta sesuatu untuk kebaikan dan manfaat semua orang, membuatkan mereka dapat mencapai tahap berjaya, lebih berjaya daripada orang-orang di sekeliling mereka.

No comments:

Post a Comment