Sunday, December 12, 2010

Cinta adalah satu-satunya mutiara yang dapat memberikan keamanan, ketenteraman dan kedamaian. Kita mencintai segala sesuatu dan segenap insan, bahkan mencintai kesulitan, rintangan dan tribulasi kehidupan yang menghadang di sekitar kita sebagaimana kita mencintai nikmat dan kesenangan. Kerana rintangan dapat membangunkan semangat dan melahirkan kekuatan untuk menghadapi tantangan, menggerakkan dan membangkitkan jiwa untuk berbuat dan bertindak. Maka dengan cintalah seharusnya manusia bertindak, cinta dalam erti yang hakiki. Kenikmatan dan penderitaan muncul akibat mendapatkan yang betul dan yang meleset.

No comments:

Post a Comment